Sanktuarium męczeństwa, świadectwa wiary, umiłowania Ojczyzny i jedności Kościoła