14-22 .01. NOWENNA DO MĘCZENNIKÓW

Od niedzieli /14 stycznia/ rozpoczynamy nowennę do naszych Męczenników. Jest to wyjątkowy czas naszego świadectwa wiary dla tych, którzy przybywając do Pratulina, chcą zaczerpnąć siły i łaski w wierze naszych ojców.

PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY 14 stycznia
Intencja: Pogłębienie wiary               Hasło: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie Rz. 1,17
przewodniczy Ks.                                liturgię przygotowuje Pratulin

DRUGI DZIEŃ NOWENNY 15 stycznia
Intencja: Umocnienie nadziei           Hasło: Nadzieja zawieść nie może Rz 5,5
przewodniczy ks. kan. Krzysztof Czyrka    oprawa liturgiczna przygotowana przez Łęgi

TRZECI DZIEŃ NOWENNY 16 stycznia
Intencja: O czynną miłość                  Hasło: Miłość niech będzie bez obłudy Rz 12,9
przewodniczy ks. kan. Zdzisław Dudek              liturgia przygotowana przez Bohukały

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY 17 stycznia
Intencja: O jedność Kościoła            Hasło: Aby wszyscy stanowili jedno J 17,21
przewodniczy ks. kan. Andrzej Duklewski              oprawa liturgiczna Zaczopki

PIĄTY DZIEŃ NOWENNY 18 stycznia
Intencja: O łaskę dobrej modlitwy 
Hasło: O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię J 14,14
przewodniczy ks. prałat  Stanisław  Grabowiecki        liturgię przygotowuje Derło

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY 19 stycznia
Intencja: O głębię życia sakramentalnego  
Hasło: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus Ga 2,20
przewodniczy ks. kan. Piotr Wojdat                           oprawa liturgiczna Cieleśnica

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY 20 stycznia
Intencja: O wierność w rzeczach małych
Hasło: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny Łk 16,10
przewodniczy ks.  kan. Marian Daniluk                                oprawa liturgiczna Woroblin

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY 21 stycznia
Intencja: O prawdziwą pobożność Maryjną      Hasło: Błogosławiona, która uwierzyła przewodniczy ks. kan. Jacek Owsianka                   liturgia przygotowana przez KPKRP

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY 22 stycznia
Intencja: O łaskę zatroskania o dobro wspólne
Hasło: Oddajcie każdemu to, co mu się należy Rz. 13,7

przewodniczy ks. kan. Henryk Och       liturgia przygotowują Rycerze Niepokalanej

23 STYCZEŃ
WSPOMNIENIE MĘCZEŃSTWA BŁOGOSŁAWIONYCH UNITÓW Z PRATULINA

11.30 Modlitwa przez przyczynę Błogosławionych Męczenników z Pratulina
12.00 – Uroczysta koncelebrowana Eucharystia
                       pod przewodnictwem Bpa Ordynariusza.
Litania do błogosławionych Męczenników Podlaskich i zawierzenie Diecezji Siedleckiej

13.30 wmurowanie kamienia węgielnego w budowanym Domu Pielgrzyma
14.00 – Unicka herbatka – dla przybyłych pielgrzymów

duszpasterze Sanktuarium i parafianie zapraszają…