III Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
 KAZIMIERZA GURDY
na III Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet
do Pratulina

Drodzy Diecezjanie!

Sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie stanowi w naszej Diecezji miejsce szczególne. To tutaj Unici Podlascy okazali niezwykłe męstwo wyznawanej wiary i wierności Kościołowi. Dali tego wyraz nie tylko mężczyźni, ale również kobiety, które z wielką miłością i odwagą współuczestniczyły w ich ofierze. Takich kobiet i takiego świadectwa potrzebujemy również w dzisiejszych czasach.

Dlatego pragnę zaprosić na III Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do Pratulina. Odbędzie się ona w niedzielę, 27 maja br., pod hasłem: „Kobieta – Życie+”.

Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie, by matki przyjechały wraz ze swoimi córkami, babcie z ich wnuczkami, szczególnie z tymi, które przygotowują się do przyjęcia w najbliższym czasie sakramentów św.: I komunii św., bierzmowania czy też małżeństwa. Niech w tym świętym miejscu doświadczą mocy Ducha Św. i jedności.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. Wszystkich Księży Dziekanów i Proboszczów proszę o zorganizowanie
w swoich parafiach grup pielgrzymkowych.

Z pasterskim błogosławieństwem                                                                                

                                                                 BISKUP SIEDLECKI

L.dz. 464/2018
Siedlce, dnia 11 maja 2018 r.

PROGRAM SPOTKANIA /kliknij, by powiększyć/

ngg_shortcode_0_placeholder
MAJÓWKA W PSW
Poświęcenie pomnika Konrada Greczuka – UNITY

We wtorek 22 maja w Sanktuarium obędzie się Zwyczajna Sesja Kapituły Kolegiackiej Janowskiej podczas której zostanie odsłonięty i poświęcony pomnik Konrada Greczuka – unity i współpracownika Ks. Józefa Pruszkowskiego.

Podczas uroczystości przewidziano modlitwę przez orędownictwo błogosławionych Męczenników Podlaskich, wykład pt: Konrad Greczuk w wielkim dziele Ks. kan. Józefa Pruszkowskiego oraz poświęcenie i odsłonięcie pomnika /nagrobka/ Konrada Greczuka.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

INFO:
Wykonawcą i projektantem pomnika jest Pan Andrzej Weremczuk. Pomnik jest darem jubileuszowym rocznicy beatyfikacji Unitów Podlaskich złożonym przez Kapituły Katedralną i Kapituły Kolegiackie Diecezji Siedleckiej biorące udział w I Nadzwyczajnej Sesji, w Pratulinie w sierpniu 2016r.
Konrad Greczuk – współpracownik księdza kanonika Józefa Pruszkowskiego w tworzeniu dokumentacji męczeństwa Unitów i okazanego męstwa w obronie wiary, żył 56 lat. Zmarł 2 lutego 1901r. Na prośbę księdza kanonika Józefa Pruszkowskiego ówczesnego proboszcza Janowa Podlaskiego, z narażeniem życia wędrował do miejsc, w których prześladowano Unitów, by jak najdokładniej zebrać świadectwa i opisać tragiczne wydarzenia związane z ich męczeństwem. Niebezpieczeństwo tej misji, jak też groźba utraty tak ważnych materiałów dokumentalnych sprawiło, iż niejednokrotnie notatki ukrywał w „dziadowskim kustorze” w specjalnie wydrążonym otworze. Zdobyte w ten sposób relacje posłużyły księdzu Pruszkowskiemu do napisania Martyrologium. W 1990 r. przy okazji ekshumacji szczątków Unitów, celem przeniesienia ich do pratulińskiej świątyni, postanowiono wydobyć z usytuowanego obok grobu, kości Konrada Greczuka. Po złożeniu w trumnie, umieszczono  je następnie w murowanej pieczarze na przykościelnym cmentarzu. Przeniesiono też krzyż nagrobny z inskrypcją Konrad Greczuk żył lat 56 zmarł 2II 1901r. Pokój jego duszy.
W ostatnim czasie przed świątynią parafialną w Pratulinie przygotowano symboliczną mogiłę, raz jeszcze dokonano ekshumacji i tam złożono doczesne szczątki Konrada. Tam też staje pomnik symbolizujący nieocenione dzieło Greczuka.
Zesłanie Ducha Świętego /20.05.2018/

1. Dziękujemy za ofiary na jubileusz diecezji. Przekazano do kurii 1219zł.
2. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończąca czas paschalny kościoła. Jutro drugi dzień zielonych świątek Msza w kościele o 11.00 i 18.00.
3. We wtorek o godz. 10.00 Uroczysta sesja Kapituły janowskiej i poświęcenie pomnika Konrada Greczuka. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy
4. W środę pod hasłem: Wiara rodzi się w miłości przeżywamy Pratulińską Szkołę Wiary. Spotkanie rozpocznie modlitwa różańcowa o godz. 18.30-prowadzi KPKRP, Eucharystia i modlitwy wstawiennicze do Męczenników.
5. W przyszłą niedziele III diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Pratulina. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w kościółku Martyrium. Zapraszając wszystkie kobiety – prosimy o pomoc organizacyjną.
– KPKRP o pomoc i obsługę przerwy kawowej /11.30-12.00/,
– życzliwe kobiety o upieczenie ciasta /przynajmniej z każdej wioski po dwa ciasta/,
– strażaków z OSP Zaczopki, o pomoc w organizacji ołtarza /sobota 19.00/ i zabezpieczenie ruchu w dniu pielgrzymki.
Wszystkich zaś zapraszamy do wspólnoty i na uroczystości.
6. W przyszłą niedzielę Msza o godz. 8.00 w kościele i w kaplicy Cieleśnica oraz o 12.30 pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego
7. Nabożeństwo majowe codziennie o 17.45, w niedzielę 15 minut przed 12.00.
8. Za tydzień o 7.30 w kościele i kaplicy modlitwa za zmarłych – wyczytywane kartki w kościele z Łęg w kaplicy z Cieleśnicy
9. Zachęcamy do czytania Echa Katolickiego i Niedzieli-wyłożone pod chórem.
10. Do przyjęcia sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Rad Dawid kawaler z Lipnicy par. Trójcy świętej w Rokitnie i Katarzyna – Elżbieta Łukaszuk, panna z Kol. Zaczopki par. tutejsza
Karpiuk Wojciech – Daniel, kawaler z Nepli i Paulina Ajziuk, panna z Łęg
Żeleźnicki Dawid – Bartłomiej kawaler z Cieleśnicy i Sylwia Matejko panna z Cieleśnicy oboje parafii tutejszej.
11. Prace remontowe zmierzają ku końcowi. Dziękujemy za wsparcie materialne, które w tym tygodniu złożyli: bezimiennie z Łęg, z Woroblina, z Łukowa, składkowo z Bohukał, z Pratulina i z Woroblina. Bóg zapłać.
12. W naszej pamięci i modlitwie nosimy wszystkich solenizantów, gości i całą parafię i przez orędownictwo prosimy o łaski.
13. Zmarłych z naszych rodzin polecamy Bożej Miłości.