I niedziela Adwentu /03.12.2017/

1. Rozpoczęliśmy nowy czas kościoła – wchodzimy dzisiejszą niedzielą w Adwent, który jest odkrywaniem miłości Boga w naszym życiu. W parafii będziemy podążać w tym kierunku wraz z Maryją na codziennych Roratach o godz. 7.00 /o 6.30 godzinki w środę i sobotę/ oraz uczestnicząc w ćwiczeniach adwentowych zwanych rekolekcjami, które przeżywać będziemy w dniach 10 -12 grudnia.
2. Od dziś w każdą adwentową niedzielę o godz. 15.00 w sali pod plebanią – warsztaty adwentowe prowadzi Pani Maria Nitychoruk. Zapraszamy całymi rodzinami.
3. W czwartek po roratach godzina święta i modlitwy o powołania z racji pierwszego czwartku miesiąca.
4. W czwartek 7 grudnia o godz. 19.00 w kościele Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim odbędzie się spotkanie młodzieży dekanatu janowskiego. Zakończeniem wspólnej modlitwy będzie Apel Jasnogórski około godz. 21.00 – Zapraszamy
5. Świece Caritas jako Wigilijne Dzieło Pomocy do nabycia w różnych wielkościach i ofiarach /po 5-10-15 i 20 zł./ Dar pieniężny składany przy tej okazji stanowi wsparcie dla organizacji dzieciom z rodzin najbiedniejszych pomocy.
6. Na pierwszej Mszy świętej pobłogosławiliśmy opłatki. Państwo Radni przekażą je do rodzin naszej parafii.
7. W piątek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – święto naszych Rycerzy oraz rozpoczęcie roku jubileuszowego w naszej diecezji zapraszamy na Eucharystię o godz. 16.00 a po niej na spotkanie do salki wszystkich rycerzy oraz tych, którzy by chcieli poszerzyć grono tej wspólnoty w naszej parafii.
8. W przyszłą niedzielę wychodząc z kościoła do puszek będziemy wspierać Kościół na Wschodzie.
9. Działania parafialne wsparli składkowo: mieszkańcy Woroblina i Pani Alina Sylwesiukł zaś na renowację kielicha złożyła się Rodzina Franciszkańska oraz Czciciele Serca Jezusowego. Darczyńcom składamy Bóg zapłać.
10. Przed wyjściem zabierzmy do poczytania czasopisma katolickie: Echo Katolickie i Tygodnik Niedziela.
11. Za naszą Parafię o łaskę dobrego przeżycia czasu Adwentu i parafialnych rekolekcji oraz za Barbary i wszystkich solenizantów módlmy się przez przyczynę naszych błogosławionych
12. Módlmy się o radość nieba dla naszych zmarłych.