Postępy w pracach remontowych

Dziękujemy za modlitwy i ofiary wspierające rozwój naszego sanktuarium. Prace remontowe, które mają na celu ukazać piękno naszego sanktuarium zmierzają do trzeciego etapu. Trwają prace wykończeniowe dzwonnicy, w której zostały umieszczone dzwony oraz odnowiona elewacja zewnętrza i wewnętrzna. Została wykonana część uzupełnień i malowania części kościoła oraz wyrównany teren wraz z odwodnieniem. Do końca maja będzie odtworzony wygląd pierwotny kościoła parafialnego – sanktuarium oraz wyrównany teren i przygotowany do ułożenia kostki wokół kościoła. W ostatnim tygodniu maja zostanie także postawiony pomnik Konrada Greczuka – unity i współpracownika Ks. Józefa Pruszkowskiego wykonywany przez pracownię rzeźbiarską Andrzeja Weremczuka, który uroczyście zostanie pobłogosławiony i odsłonięty 22 maja podczas nadzwyczajnej sesji kapituły janowskiej w naszym sanktuarium.
Wszystkie te prace mogą być zrealizowane dzięki ofiarności parafian, przybywających pielgrzymów, dobrowolnych darczyńców i wsparcia jakie otrzymaliśmy od Biura Pielgrzymkowego Arka z Siedlec. Mamy nadzieję, ze te zmiany przyniosą jeszcze pełniejsze wejście w tajemnicę świadectwa wiary jakie płynie z męczeństwa Wincentego Lewoniuka i jego towarzyszy męczenników podlaskich i wpłyną na umocnienie wiary po które wielu pielgrzymów przybyła do Pratulina.

ngg_shortcode_0_placeholder