Postępy w pracach


Poniżej prezentujemy postępy w budowie Domu Pielgrzyma w Pratulinie.
Poświęcenie placu pod budowę


pierwsze prace – równanie terenu i podstawa czyli fundamenty

Ruszyliśmy po zimie i pniemy się do góry

Czerwcowe prace i zalewanie stropu pod drugą kondygnację.

wrześniowe wykończenia i przygotowania pod budowę konstrukcji dachowych


w grudniu konstrukcja już jest i rozpoczynamy deskowanie – rysuje się bryła domu

tak wygląda marcowy etap budowy /wewnątrz zaś trwają prace instalacyjne branży elektrycznej i hydraulicznej/

kwiecień przynosi nowe efekty prac budowlanych, które możemy przeglądać poniżej