Proboszczowie Hornowa i Pratulina

1.Ks. Grzegorz Jasiewicki- kapelan Hornowski od 1684-1686.
2.Ks. Albert Jasieński- najpierw kapelan, a potem proboszcz 1686-1691.
3. Ks. Jakub Rynkiewicz-proboszcz Hornowski 1691-1692.
4. Ks. Stanisław Strus- „ „ 1692-1703.
5. Ks. Franciszek Zatorski „ „ 1703-1706.
6. Ks. Wojciech Stanisław Niemyski „ „ 1706-1716.
7. Ks. Franciszek Zembrowski „ „ 1716-1728.
8. Ks. Stanisław Chrzanowski” „ 1728-1739.
9. Ks. Wojciech Jaworski – proboszcz Pratuliński 1739-1754.
10. Ks. Michał Czarnecki „ „1754-1758.
11. Ks. Jan Buczyński „ „ 1758-1768.
12. Ks. Michał Maniewski „ „ 1768-1769.
13. Ks. Franciszek Zaścieński „ „ 1769-1778.
14. Ks. Walenty Szepietowski „ „ 1778-1822.
15. Ks. Paweł Dworakowski „ „ 1822-1823.
16. Ks. Franciszek Szemioth- wybudował obecny kościół 1823-1851.
17. Ks. Paweł Szukalski- pisarz konsystorza krzyczewskiego admin. par. 1851 r.
18. Ks. Tomasz Bujalski- prob. Pratulina 1851-1875. W roku 1875 ks. Bujalski został przez rząd rosyjski usunięty i przeniesiony przez władzę duchowną w polskie strony do Radoryża w powiecie łukowskim i tam umarł.
19. Ks. Piotr Metelski był tylko parę miesięcy w 1875 r.
20. Ks. Józef Pruszkowski – dziekan Janowski po usunięciu ks. Metelskiego miał powierzoną administracje w 1875 i 6 r.
21. Ks. Wiktor Szaniawski z Terespola administrator do roku 1884
Od roku 1884 do roku 1908 parafia Pratulin była przyłączona do parafii Janowskiej.
22. Ks. Józef Pieńkowski, proboszcz Sławatycki, którego rząd po półrocznej bytowości w Pratulinie kazał usunąć za szkodliwą działalność dla prawosławia
23. Ks. Jan Makulec 1909-1911.
24. Ks. Stanisław Kowalski- 1911-1919.
25. Ks. Stefan Ginalski- 1919- do 1 Lipca 1920 r.
26. Ks. Sykstus Hanusowski- 1. X. 1920- 1. III. 1921 r.
27. Ks. Józef Pieńkowski powtórnie w r. 1921-1935
28. Ks. K. Izdebski – 1935-1939
29. Ks. Julian Jaszewski – 1939-1972
30. Ks. Jan Rębisz – 1972-1988
31. Ks. Andrzej Filipiuk 1988 – 1998
32. Ks. Henryk Jakubowicz – 1998 – 2007
33. Ks. Marek Kot – 2007 – 2014
34. Ks. Jacek Guz – 2014 –

Spoczywają na cmentarzu:
Ks. Stanisław Pawluczuk (pochodzący z parafii);
Ks. Stanisław Kowalski,

Zmarli wikariusze:
Ks. Jarosław Chibowski

Proboszczowie uniccy (spis niekompletny):

ks. Michał Mazanowski – wybudował kościół, przy którym były prześladowania.
ks. Żypowski – administrator z Krzyczewa.
ks. Józef Kurmanowicz – ostatni proboszcz.