intencje Mszy św.

Intencje Mszy świętych
17 – 23 CZERWIEC 2024 roku

Poniedziałek 17 czerwiec
8.00  + Antoniego i Zofię Franczuk, rodziców i rodzeństwo obu stron
18.00   + Henryka Urbańczuka w 21r. śm.
18.00 W intencji grupy margaretka modlącej się za Ks. Marcina
18.00 Dz-bł w 18 r. urodzin Kacpra Marciniuka

Wtorek 18 czerwiec
8.00   O łaskę powrotu do zdrowia dla Klaudii
18.00  + Jacka Niebrzegowskiego
18.00 + Juliana i Eugenię Semeniuk zm. z rodziny Semeniuk

Środa 19 czerwiec
8.00  W intencji dzieła stowarzyszenia pomocy osobom niepełnosprawnym Siloe i ich podopiecznych z Lublina
18.00  O łaskę uzdrowienia i dar chodzenia dla Aurelii
18.00 + Ks. Romualda Pawluczuka

Czwartek 20 czerwiec
8.00  + Irenę, Wiktora, Ewę, Helenę, Franciszka, Józefę i Stanisława
18.00 + Franciszka 23r. śm, Halinę i rodziców obu stron
18.00 Dz-bł w intencji dzieci, wnuków i prawnuków

Piątek  21 czerwiec
8.00  W intencji Magdaleny i Łukasza z okazji zawarcia małżeństwa
18.00 + Janinę i Piotra, Jakuba i Leokadię z rodzin Wasyluków i Metków
18.00 + Jana Kopcewicza w 30r. śm i Teresę Kopcewicz

Sobota 22 czerwiec
8.00 + Tadeusza, Jana, Anielę Szydło, Emilię, Władysława Szubiczuk
18.00  + rodziców Janinę i Stanisława Kłosińskich, Antoninę i Jana Łukasiak, Albinę i Władysława Kłosińskich
18.00 + Danutę Jaroszkiewicz w 3r. śm.

Niedziela 23 czerwiec PSW
8.00 + Stanisława Przygodę /r. śm./ Anielę. Leokadię, Józefa, Jana, Tadeusza, Irenę Przygoda
8.00  + Stanisława Korolczuka
10.15 kaplica + Czesława Słupskiego
10.15 kaplica Za Parafian
12.00  + Wandę Toboła – Oleksiuk
12.00 Dz-bł w 18r. ur. Natalii  i o zdrowie dla wnuków i ich rodziców
19.00 Msza św. Prymicyjna