Dzieje Hornowa – Pratulina

autor. B. Borysiewicz

Początki Pratulina przypadają na XV wiek. Pierwotna nazwa Pratulina brzmiała Hornów. Był tu zamek obronny nazywany „Paleniowszczyzna”. Od 1460 r. należał do Litwy.

W XVII w. znalazł się w rekach rodu Sapiechów i jeden z nich, Józef Sapiecha w 1732 r. zmienił nazwę Hornowa  na Pratulin (łac. prata oznacza łąka). Od 1754 r. stanowił własność rodu Potockich. Król August III uczynił Pratulin miastem, które od 1820 r. było własnością hr. Wieruszów – Kowalskich. Wtedy to nastąpił upadek miasta. Następnie Pratulin odzyskała rodzina Potockich.

Od 1815 r. ziemia prarulińska znalazła się w Księstwie Kongresowym. Od 1866 r. była częścią guberni siedleckiej.

Dnia 24.01.1874 r. dokonało się tu męczeństwo 13 unitów za wiarę i jedność Kościoła.

Dnia 11 listopada 1918 r. po 123 latach niewoli w zaborze rosyjskim, przyszła tu Wolność. Podczas wojny z bolszewikami w 1920 r. ginęli tu obrońcy Ojczyzny. Na cmentarzu wystawiono im kopiec.

W 1928 r. część majątku, z woli Jakuba Potockiego, wzbogaciła fundację Towarzystwa do walki z rakiem i gruźlicą.