Intencje modlitewne na 2024 rok

Stałe intencje modlitwy:
– wzrost w wierze, nadziei i miłości
– rozwój wspólnot Żywego Różańca
– błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła
– pokój na świecie i zgodę w rodzinach

   STYCZEŃ
Papieska – o dar różnorodności w Kościele
Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego
Diecezjalna – o zakończenie wojen i trwały pokój na całym świecie oraz o nawrócenie dla agresorów

   LUTY
Papieska
– za chorych terminalnie
Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym jak i ludzkim.
Diecezjalna – o potrzebne łaski oraz wstawiennictwo Maryi dla wszystkich, którzy opiekują się chorymi, zarówno służby medycznej, jak i bliskich osoby potrzebującej troski.

   MARZEC
Papieska – za współczesnych męczenników
Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.
Diecezjalna – za uwikłanych w nałogi, by doświadczyli uwolnienia, zrozumienia i odpowiedniej pomocy.

   KWIECIEŃ
Papieska
– o docenianie roli kobiet
Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.
Diecezjalna – o nawrócenie i opamiętanie dla nieprzyjaciół Kościoła, dla tych którzy odeszli od wiary i uwikłali się w zgubne ideologie.

   MAJ
Papieska
– za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów
Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.
Diecezjalna – o świętość, mądrość, wierność powołaniu i dary Ducha Świętego dla biskupów, kapłanów i osób konsekrowanych.

   CZERWIEC
Papieska
– za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju
Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.
Diecezjalna – o nowe, święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej w naszej diecezji

   LIPIEC
Papieska
– za duszpastersko chorych
Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.
Diecezjalna – za ludzi w podeszłym wieku, aby zawsze cieszyli się należytym szacunkiem i troską najbliższych.

   SIERPIEŃ
Papieska
– za przywódców politycznych
Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę i dając pierwszeństwo najuboższym.
Diecezjalna – o pomyślny rozwój duchowy i materialny dla naszej Ojczyzny, o pokój i zjednoczenie dla wszystkich Polaków.

   WRZESIEŃ
Papieska
– za cierpiącą ziemię
Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi i ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.
Diecezjalna – za dzieci i młodzież, by wzrastały w klimacie miłości i wiary w Boga, o ochronę przed wszelkim złem i zgorszeniem.

   PAŹDZIERNIK
Papieska
– za wspólnotę misyjną
Módlmy się, aby Kościół nada wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.
Diecezjalna – za członków, zelatorów i moderatorów Żywego Różańca, aby byli prawdziwymi apostołami modlitwy różańcowej i owocnie wypraszali potrzebne łaski Kościołowi.

   LISTOPAD
Papieska
– za osoby, które straciły dziecko.
Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.
Diecezjalna – o miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych, a szczególnie tych, którzy należeli do Żywego Różańca i dusz w czyśćcu cierpiących.

   GRUDZIEŃ
Papieska
– za pielgrzymów nadziei
Módlmy się, aby tej jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.
Diecezjalna – za małżeństwa i rodziny, aby były trwałe, silne Bogiem i miłością oraz otwarte na nowe życie.