Martyrium Pratulińskie

Historia Martyrium Pratulińskiego

W  1886  roku  cerkiewka,  zbroczona  krwią Unitów, została rozebrana z nakazu władz rosyjskich. Na jej  miejscu, decyzją Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego znajduje się obecnie drewniany kościół pochodzący z XVIII w. Przewieziony ze Stanina i po gruntownej renowacji, na jej miejscu postawiony w latach 2009-2012. Pełni on funkcję ośrodka dokumentacji i muzeum Męczenników Podlaskich.

Martyrium dzisiaj

i budowa