14-22 .01. NOWENNA DO MĘCZENNIKÓW

Od niedzieli /14 stycznia/ rozpoczynamy nowennę do naszych Męczenników. Jest to wyjątkowy czas naszego świadectwa wiary dla tych, którzy przybywając do Pratulina, chcą zaczerpnąć siły i łaski w wierze naszych ojców.

PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY 14 stycznia
Intencja: Pogłębienie wiary               Hasło: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie Rz. 1,17
przewodniczy Ks.                                liturgię przygotowuje Pratulin

DRUGI DZIEŃ NOWENNY 15 stycznia
Intencja: Umocnienie nadziei           Hasło: Nadzieja zawieść nie może Rz 5,5
przewodniczy ks. kan. Krzysztof Czyrka    oprawa liturgiczna przygotowana przez Łęgi

TRZECI DZIEŃ NOWENNY 16 stycznia
Intencja: O czynną miłość                  Hasło: Miłość niech będzie bez obłudy Rz 12,9
przewodniczy ks. kan. Zdzisław Dudek              liturgia przygotowana przez Bohukały

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY 17 stycznia
Intencja: O jedność Kościoła            Hasło: Aby wszyscy stanowili jedno J 17,21
przewodniczy ks. kan. Andrzej Duklewski              oprawa liturgiczna Zaczopki

PIĄTY DZIEŃ NOWENNY 18 stycznia
Intencja: O łaskę dobrej modlitwy 
Hasło: O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię J 14,14
przewodniczy ks. prałat  Stanisław  Grabowiecki        liturgię przygotowuje Derło

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY 19 stycznia
Intencja: O głębię życia sakramentalnego  
Hasło: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus Ga 2,20
przewodniczy ks. kan. Piotr Wojdat                           oprawa liturgiczna Cieleśnica

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY 20 stycznia
Intencja: O wierność w rzeczach małych
Hasło: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny Łk 16,10
przewodniczy ks.  kan. Marian Daniluk                                oprawa liturgiczna Woroblin

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY 21 stycznia
Intencja: O prawdziwą pobożność Maryjną      Hasło: Błogosławiona, która uwierzyła przewodniczy ks. kan. Jacek Owsianka                   liturgia przygotowana przez KPKRP

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY 22 stycznia
Intencja: O łaskę zatroskania o dobro wspólne
Hasło: Oddajcie każdemu to, co mu się należy Rz. 13,7

przewodniczy ks. kan. Henryk Och       liturgia przygotowują Rycerze Niepokalanej

23 STYCZEŃ
WSPOMNIENIE MĘCZEŃSTWA BŁOGOSŁAWIONYCH UNITÓW Z PRATULINA

11.30 Modlitwa przez przyczynę Błogosławionych Męczenników z Pratulina
12.00 – Uroczysta koncelebrowana Eucharystia
                       pod przewodnictwem Bpa Ordynariusza.
Litania do błogosławionych Męczenników Podlaskich i zawierzenie Diecezji Siedleckiej

13.30 wmurowanie kamienia węgielnego w budowanym Domu Pielgrzyma
14.00 – Unicka herbatka – dla przybyłych pielgrzymów

duszpasterze Sanktuarium i parafianie zapraszają…
VII dzień nowenny

Mało liczący się ludzie, mało znacząca miejscowość – Pratulin i mało znaczące już wspólnoty Unickie – co mogły zmienić. Sobą nic – ale swoją wiarą i jednością – wszystko. Świadectwo ich drobnej – małej rzeczy jaką stała się wiara wydało i wydaje błogosławione owoce. Tę tajemnicę wierności w rzeczach małych rozważano w kolejnym spotkaniu z Błogosławionymi. Pod przewodnictwem Ks. kan. Mariana Daniluka dziekana Białej Podlaskiej i proboszcza parafii Narodzenia uczestnicy przeżyli Eucharystię ze słowem o wartości dorastania do rzeczy wielkich przez naszą codzienność. Z niej jak powiedział kaznodzieja Ks. Marian wyrasta zdrowa, żywa i piękna wiara – wiara jaką mieli błogosławieni unici.
Dlatego dowodem wdzięczności za tak piękne świadectwo Męczeńskiego Podlasia stała się ta nowenna, która w sobotni wieczór zgromadziła wiele osób przybyłych do Pratulina z różnych miejscowości naszej diecezji oraz skautów europy hufca garwolińsko – pilawskiego, którzy każdego roku w sobotę poprzedzającą liturgiczne wspomnienie Męczeństwa Unitów pielgrzymują do swoich patronów. Nowennę tradycyjnie zakończył Apel Jasnogórski i zachęta kustosza do trwania w ufnej modlitwie. Po ucałowaniu relikwii pielgrzymi udali się do sali na słodki poczęstunek.
Wdzięczność przekazujemy wszystkim uczestnikom i radiosłuchaczom, że byliście i dzisiejszego wieczoru z nami. Dziękujemy Skautom Europy, Akcji Katolickiej diecezji siedleckiej – za swoje dzisiejsze skupienie w ciągu dnia oraz wszystkim którzy przygotowali liturgię i poczęstunek. Gorące podziękowania dziś dla Woroblina oraz nieustannie trwającego na posterunku fotograficznym Pana Leszka.

ngg_shortcode_0_placeholder

 
VI dzień nowenny

W naszej drodze do świętości za wstawiennictwem męczenników podlaskich uczestnicy nowenny w VI dniu pochylali się nad głębszym znaczeniem życia sakramentami czyli odkrywali moc wiary życia z Bogiem.
            Przez koronkę do Męczenników odprawianą o 19.15 uczestnicy modlili się w osobistych intencjach, a o 19.30 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył Ks. Piotr Wojdat.
Pochylając się zaś nad świadectwem Męczenników z Pratulina w słowie wskazywał na źródła siły jakie daje Kościół w swoich sakramentach – tyle że nie z tradycji, ale wypływające z wiary. Mówił: Potrzeba nam świadków męczeńskiego podlasia, bo oni w historiach jakie pisało ich życie i męczeństwo pokazują nam głębię wartości życia sakramentalnego. Taka postawa ma nas zachęcić, ma nas doprowadzić do przyjęcia za swoje słów zapisanych w liście do Galatów: Teraz zaś już nie ja żyję lecz żyje we mnie Chrystus. Tak też jest i teraz z Męczennikami.  
            Tradycyjnie po zakończonej Mszy świętej uczestnicy na kolanach przyjęli dar modlitwy nowennowej wzywając wstawiennictwa Unitów Podlaskich, a o godz. 21.00 wspólnie w jedności z całym Kościołem wyśpiewali słowa Apelu Jasnogórskiego. Zwieńczeniem spotkania nowennowego był akt ucałowania relikwii, którego dokonał każdy uczestnik.
            Dziękujemy za wspólnotę kapłańską, nowennową, czcicieli, radiosłuchaczy i . zapraszamy do łączności z nami i spotkania się jutro w kolejnym dniu modlitewnego przygotowania do wspomnienia liturgicznego Męczeństwa Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy.
            Dziękujemy mieszkańcom Cieleśnicy za liturgię i poczęstunek oraz panu Leszkowi Kołodziejczykowi za zdjęcia, które poniżej prezentujemy.

ngg_shortcode_1_placeholder

 
V dzień nowenny

Darem styczniowych dni dla czcicieli Męczenników jest nowenna – szczególny czas odkrywania drogi do Boga w świadectwie Unitów Podlaskich. Na tej drodze obrazem świętości Unitów staje się modlitwa czyli szczególny dialog Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. I ona też stała się motywem przewodnim V dnia przygotowania przed liturgicznym wspomnieniem męczeństwa Wincentego Lewoniuka i XII współbraci.
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego przekazania przez parafian z Janowa Podlaskiego i Kornicy dwóch nowych ornatów z wizerunkami błogosławionych jako dar wdzięczności za przeżyte rekolekcje parafialne. Pobłogosławił je Prałat Kolegiaty Janowskiej ks. Stanisław Grabowiecki i proboszcz kornickiej parafii ks. Mirosław Pietrzak. Następnie został uroczyście wniesiony i umieszczony na sarkofagu kamień z fundamentu unickiego kościoła, który 23 stycznia zostanie wmurowany do powstającego domu pielgrzyma w Pratulinie.
Podczas sprawowanej eucharystii w koncelebrze stanęło 10 kapłanów, którzy pod przewodnictwem proboszcza z Kornicy ks. Mirosława Pietrzaka prosili Boga o dar dobrej modlitwy, którą w jasny i obrazowy sposób przybliżył w słowie
Prałat Janowskiej Kolegiaty Ks. Stanisław Grabowiecki.
Zachęceni przez kaznodzieję do ufnego zawierzenia się w modlitwie orędownictwu Męczenników po zakończonej Eucharystii zgromadzeni prosili Boga o łaski w kolejnym dniu nowenny.
Dziękujemy licznie przybyłym pielgrzymom, kapłanom, wszystkim radiosłuchaczom i parafianom z Derła którzy po ucałowaniu relikwii zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.
Zdjęcia zaś mamy dzięki życzliwości Pana Leszka z Łęg. Bóg zapłać.

 

ngg_shortcode_2_placeholder