XXVIII niedziela zwykła /14.10.2018/

1. Dziękujemy za pomoc okazaną przy organizacji Pielgrzymki Mężczyzn. Strażakom, Kołu Przyjaciół KRP, kobietom za ciasto i wszystkim za uczestnictwo – Bóg zapłać
2. Dziś obchodzimy Dzień Papieski. Z tej racji włączamy się w inicjatywę Dzieła Nowego Tysiąclecia. Przy wyjściu ze świątyni możemy złożyć datki do puszek przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej młodzieży w naszej diecezji.
3. Dziś po mszy o 12.00 spotkanie dzieci i rodziców przed pierwszą komunią świętą.
4. Za tydzień w niedzielę spotkanie z kandydatami do bierzmowania. O 11.30 różaniec, o 12.00 Msza święta i po Eucharystii spotkanie – obecność obowiązkowa.
5. Modlitwą która jednoczy małżeństwa i rodziny jest wspólnie odmawiany różaniec. Zachęcamy do codziennego praktykowania tej formy kontaktu z Bogiem w naszych rodzinach i zapraszamy do modlitwy wspólnotowej w kościele każdego dnia o 17.30.
6. Informacja o katechezach chrzcielnych /terminach/ znajduje się w gablocie.
7. Wpłynęły ofiary na remonty parafialne zebrane składkowo z Łęg i indywidualnie z Cieleśnicy i z Łęg
8. Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką, która wyłożona jest przy wyjściu z kościoła.
9. Modlitwą i życzliwym słowem ogarniamy solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.
10. Pamiętając o zmarłych naszych bliskich w szczególności o Ks. Julianie Jaszewskim, którego rocznicę śmierci obchodzimy jutro wołajmy do Bożego Miłosierdzia
XXVII niedziela zwykła /07.10.2018/

1. Dziś VIII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina. Program rozpoczynamy o 10.00 w kościółku Martyrium. Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego o godz. 13.00. Po Eucharystii ucałowanie relikwii i agapa oraz dla wszystkich pokaz sokolniczy. Zapraszamy
2. Przyszła niedziela jest spotkaniem dzieci ze Słowem Bożym. Tradycyjnie na godz. 12.00 zapraszamy wszystkie pociechy. oraz przypominamy, że po mszy spotkanie i katecheza dla dzieci i rodziców pierwszokomunijnych.
3. Za tydzień w niedzielę obchodzimy Dzień Papieski. Z tej racji organizowana jest zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
4. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie 21 października po mszy o godz. 12.00 – obecność obowiązkowa.
5. Zachęcamy do codziennego odmawiania różańca i zapraszamy do modlitwy wspólnotowej w kościele każdego dnia o 17.30.
6. Państwa Radnych prosimy o zebranie w swoich wioskach ofiar przeznaczonych na remonty parafialne. Parafian zaś prosimy o hojne datki i życzliwe przyjęcie zbierających.
7. Echo Katolickie i Niedziela wyłożone są na stoliku a dla prenumeratorów Rycerz Niepokalanej w zakrystii.
8. Dziękujmy za dar naszych męczenników i łaskę wiary kościoła siedleckiego oraz włączajmy przez orędownictwo naszych Błogosławionych solenizantów i jubilatów tego tygodnia.
9. Bogu polecamy wszystkich naszych zmarłych, w szczególności Ks. Jana Rębisza którego rocznicę śmierci obchodzimy w środę.
XXV niedziela zwykła

1. Dziś Pratulińska Szkoła Wiary pod hasłem: WDZIĘCZNOŚĆ – wiara rodzi się z pracy rąk ludzkich. Tradycyjnie zapraszamy od 18.30. Przypominamy, że Woroblin i Cieleśnica przygotowują liturgię słowa.
2. Za tydzień niedziela seminaryjna i spotkanie z przedstawicielem WSD diecezji siedleckiej. Przez słowo, modlitwę i wsparcie materialne chcemy wspomóc naszą diecezjalną uczelnię. Taca na seminarium. Po mszy będzie możliwość nabycia kalendarz seminaryjnego na przyszły rok.
3.. W przyszłą niedzielę modlitwy za zmarłych o 7.30 w kościele /kartki z Łęg/ i 10.00 w kaplicy /kartki z Derła/
4. Rycerz Niepokalanej dla tych którzy jeszcze nie odebrali w tymi miesiąc czeka w zakrystii a tradycyjna prasa katolicka na stoliku pod chórem.
5. Do końca tego tygodnia dzierżawców ziemi parafialnej wzywamy do uregulowania należności za przyszły rok – jeśli są zainteresowani dalszą uprawą ziemi.
6. W darze Męczenników prosimy o owoce misyjne w naszej parafii i o o łaski dla wszystkich polecających się w modlitwie
7. Ogarniajmy modlitwą wszystkich, którzy odeszli do Pana.
XIV niedziela zwykła /16.09.2018/

1. Dziękujemy Bogu i ludziom za czas misji i łaski jakich doświadczyliśmy. Za życzliwość, pomoc i ofiarność – staropolskie Bóg zapłać.
2. We wtorek święto Stanisława Kostki. W wieczornej Eucharystii polecać będziemy dzieci i młodzież naszej parafii z racji ich święta.
3. 18 września od 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokitnie obchodzony będzie Dzień Seniora.
4. Za tydzień 23 dzień miesiąca i Pratulińska Szkoła Wiary. Tradycyjnie rozpocznie ją różaniec prowadzony przez Parafialny Oddział Koła Przyjaciół KRP o godz. 18.30, o 19.00 Eucharystia i po niej modlitwy wstawiennicze. Prosimy, by mieszkańcy Woroblina i Cieleśnicy przygotowali liturgię słowa – czytania, psalm i modlitwę wiernych /kontakt z Ks. Pawłem/.
5. W ostatnią niedzielę września planujemy krótkie spotkanie rodziców i dzieci przed pierwszą komunią świętą po mszy o godz. 12.00.
6. Czasopisma z artykułami katolickimi znajdują się przy wyjściu ze świątyni.
7. Przypominamy dzierżawcom ziemi parafialnej, że zgodnie z umową z końcem sierpnia minął termin opłat za dzierżawę ziemi na przyszły rok.
8. Prosimy Męczenników o owoce przeżytych misji parafialnych oraz o łaski dla wszystkich, którzy nawiedzili nasze sanktuarium
9. Módlmy się do Bożego Miłosierdzia za zmarłych.