III Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
 KAZIMIERZA GURDY
na III Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet
do Pratulina

Drodzy Diecezjanie!

Sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie stanowi w naszej Diecezji miejsce szczególne. To tutaj Unici Podlascy okazali niezwykłe męstwo wyznawanej wiary i wierności Kościołowi. Dali tego wyraz nie tylko mężczyźni, ale również kobiety, które z wielką miłością i odwagą współuczestniczyły w ich ofierze. Takich kobiet i takiego świadectwa potrzebujemy również w dzisiejszych czasach.

Dlatego pragnę zaprosić na III Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do Pratulina. Odbędzie się ona w niedzielę, 27 maja br., pod hasłem: „Kobieta – Życie+”.

Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie, by matki przyjechały wraz ze swoimi córkami, babcie z ich wnuczkami, szczególnie z tymi, które przygotowują się do przyjęcia w najbliższym czasie sakramentów św.: I komunii św., bierzmowania czy też małżeństwa. Niech w tym świętym miejscu doświadczą mocy Ducha Św. i jedności.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. Wszystkich Księży Dziekanów i Proboszczów proszę o zorganizowanie
w swoich parafiach grup pielgrzymkowych.

Z pasterskim błogosławieństwem                                                                                

                                                                 BISKUP SIEDLECKI

L.dz. 464/2018
Siedlce, dnia 11 maja 2018 r.

PROGRAM SPOTKANIA /kliknij, by powiększyć/

ngg_shortcode_0_placeholder
Poświęcenie pomnika Konrada Greczuka – UNITY

We wtorek 22 maja w Sanktuarium obędzie się Zwyczajna Sesja Kapituły Kolegiackiej Janowskiej podczas której zostanie odsłonięty i poświęcony pomnik Konrada Greczuka – unity i współpracownika Ks. Józefa Pruszkowskiego.

Podczas uroczystości przewidziano modlitwę przez orędownictwo błogosławionych Męczenników Podlaskich, wykład pt: Konrad Greczuk w wielkim dziele Ks. kan. Józefa Pruszkowskiego oraz poświęcenie i odsłonięcie pomnika /nagrobka/ Konrada Greczuka.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

INFO:
Wykonawcą i projektantem pomnika jest Pan Andrzej Weremczuk. Pomnik jest darem jubileuszowym rocznicy beatyfikacji Unitów Podlaskich złożonym przez Kapituły Katedralną i Kapituły Kolegiackie Diecezji Siedleckiej biorące udział w I Nadzwyczajnej Sesji, w Pratulinie w sierpniu 2016r.
Konrad Greczuk – współpracownik księdza kanonika Józefa Pruszkowskiego w tworzeniu dokumentacji męczeństwa Unitów i okazanego męstwa w obronie wiary, żył 56 lat. Zmarł 2 lutego 1901r. Na prośbę księdza kanonika Józefa Pruszkowskiego ówczesnego proboszcza Janowa Podlaskiego, z narażeniem życia wędrował do miejsc, w których prześladowano Unitów, by jak najdokładniej zebrać świadectwa i opisać tragiczne wydarzenia związane z ich męczeństwem. Niebezpieczeństwo tej misji, jak też groźba utraty tak ważnych materiałów dokumentalnych sprawiło, iż niejednokrotnie notatki ukrywał w „dziadowskim kustorze” w specjalnie wydrążonym otworze. Zdobyte w ten sposób relacje posłużyły księdzu Pruszkowskiemu do napisania Martyrologium. W 1990 r. przy okazji ekshumacji szczątków Unitów, celem przeniesienia ich do pratulińskiej świątyni, postanowiono wydobyć z usytuowanego obok grobu, kości Konrada Greczuka. Po złożeniu w trumnie, umieszczono  je następnie w murowanej pieczarze na przykościelnym cmentarzu. Przeniesiono też krzyż nagrobny z inskrypcją Konrad Greczuk żył lat 56 zmarł 2II 1901r. Pokój jego duszy.
W ostatnim czasie przed świątynią parafialną w Pratulinie przygotowano symboliczną mogiłę, raz jeszcze dokonano ekshumacji i tam złożono doczesne szczątki Konrada. Tam też staje pomnik symbolizujący nieocenione dzieło Greczuka.
Skromność – Uczciwość – Pracowitość – kwietniowe spotkanie PSW
Życzenia Świąteczne

A gdy byli razem (…) Jezus stanął pośród nich…
24 stycznia 1874r. unici zostali zabici przed kościołem w Pratulinie

06 października 1996r. Zmartwychwstali jako świadkowie Męczeńskiego Podlasia
i do dziś orędują za nami.

Stając nad grobem Unitów świadków jedności i wiary podlaskiego ludu sercem ogarniam wszystkich Przyjaciół Sanktuarium w Pratulinie i życzę, by bycie razem w te święta owocowało mocą Jezusa, który Zmartwychwstaniem udowodnił,
że dla wiary nie ma granic.

Dobrych, Bożych, pełnych spokoju i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
 
Kustosz Sanktuarium
błogosławionych Męczenników Podlaskich

Ks. Jacek Guz

Dziękując za wsparcie materialne zapewniam o modlitwie przy grobie męczenników.

Wielkanoc, Pratulin 2018