Męskie spotkanie 7 października – VIII DPM

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy

Drodzy Diecezjanie!

W dniu 7 października br. w Roku Jubileuszu 200-lecia istnienia naszej diecezji odbędzie się po raz VIII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa: „Jak być mężczyzną we współczesnym świecie” które przybliży ks. dr Piotr Pawlukiewicz znany i ceniony rekolekcjonista. Rozpocznie się ono o godz. 10.00 w Martyrium Pratulińskim.

Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie: ojców wraz synami, dziadków z ich wnukami. Zapraszam różnego rodzaju wspólnoty, ruchy i organizacje zrzeszające mężczyzn. Wszystkich Księży Dziekanów i Proboszczów proszę o zorganizowanie w swoich parafiach grup pielgrzymkowych. Niech doroczne spotkanie w Pratulinie przy relikwiach Błogosławionych Męczenników Podlaskich, modlitwa i słuchanie Słowa Bożego – będą czasem łaski i umocnieniem sił do godnego wypełniania swojego powołania w rodzinie, w Kościele i społeczeństwie.

Na pielgrzymi trud wszystkim z serca błogosławię

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI
WIARA rodzi się z pracy ludzkich rąk – lekcja w PSW
MISJE EWANGELIZACYJNE – 2-9 WRZEŚNIA

Siostry i Bracia w wierze!
Drodzy Parafianie!

Świat pędzi do przodu w zawrotnym tempie. Oszałamiają nas i zachwycają osiągnięcia techniki. Jednak postęp techniczny bez wewnętrznego rozwoju człowieka, bez religijnej nad nim refleksji, bez zakorzenienia go w Bogu staje się zagrożeniem. Widzimy to w naszych domostwach relacjach sąsiedzkich i między najbliższymi. Zamiast oczekiwanego szczęścia rodzi się smutek, znużenie i głęboki zawód oraz poczucie pustki i niepewności.
Usunięcie Boga poza nawias życia człowieka rodzi w ostateczności nieszczęście i ból.

Lekarstwem jest wiara w Jedynego Boga i świadomość, że jesteśmy Jego dziećmi.
Drogą do otwarcia się na tę prawdę są w parafii między innymi MISJE ŚWIĘTE, które przeżywać będziemy pod przewodnictwem Ojca Macieja Majka od 2 do 9 września 2018r.

Spotkania z Jezusem w ich trakcie pozwolą nam bardziej poznać kim jesteśmy i po co żyjemy. Podczas Misji Świętych Chrystus pragnie przyjść do każdego człowieka, również zagubionego, doświadczonego, cierpiącego.

Misję to szansa odnowienia i pogłębienia przyjaźni i zażyłości z Jezusem, która inspirowana i ożywiona Jego nauką zmienia życie człowieka.

Misję święte to szczególny też czas dla tych, którzy przeżywają trudności i kryzysy wiary, oraz tych co już przestali w to wierzyć i odwrócili się od Boga i Kościoła.

Drodzy Parafianie! – PROSZĘ – przyjmijcie Jezusowe zaproszenie

Oczekując Was codziennie od 2-do 9 września o 18.00
– SERDECZNIE WAS ZAPRASZAM

WASZ PROBOSZCZ                     

Czym są misję:

Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego.

To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga.

Misje to czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych.

Misje to czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem, zwłaszcza w obliczu uświadomienia sobie swojej grzeszności i małości. To czas nawrócenia czyli do powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od  Boga.  To czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.

Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary. Dlatego możemy razem dziękować Mu za otrzymane dary i doświadczenia, te dobre i te trudne, przepraszać Go za wszelkie przewinienia i wstawiać się za sobą nawzajem, możemy prosić o Jego obecność w naszym życiu, o prowadzenie, o wszelkie potrzebne łaski dla nas samych i dla współbraci.

Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

POTRZEBA NASZEJ WSPÓLNOCIE TEGO CZASU I ŁASKI – WYKORZYSTAJMY TĘ SZANSĘ

Misje to szansa odnowy Twojego życia!
Jeśli szukasz miłości i akceptacji, Bóg ci je da.
Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy, Bóg Cię uleczy.
Jeśli szukasz sensu życia, Bóg ci go wskaże.
Zaufaj Mu!
Przyjdź, rozpoznaj Boga – On jest…
FESTYN RODZINNO-MYŚLIWSKI 9.09.2018