Unia w Pratulinie

 

1. Parafia unicka  w  Pratulinie powstała  w 1676r.  Należała  do unickiej diecezji chełmskiej. W 1852 r., ks. Michał Mazanowski, pobudował dla niej kościołek.  Cerkiew była drewniana, na podmurówce i przykryta gontem. Na dachu były trzy kopułki. Jej fronton miał niewielkie podcięcia.

2.  Wnętrze cerkwi było bardzo proste. Ołtarz był drewniany z małym tabernakulum na środku. Obok stały figury apostołów Św. Piotra i Pawła. W nastawie umieszczono olejny obraz Narodzenia NMP. Był też obraz św. Mikołaja i inna ikona Bożej Rodzicielki.

3.  Unici sprawowali Świętą Liturgię Św. Jana Chryzostoma z elementami  liturgii łacińskiej. Rozpoczynała ją proskomidia, obrzęd przygotowania chleba i wina.  Śpiewano   ektenie,   litanie.   Liturgię słowa rozpoczynało wniesienie Ewangelii, tzw. Małe Wejście. Wielkie Wejście z chlebem i winem rozpoczynało liturgię eucharystyczną. Po konsekracji następował obrzęd komunijny podczas którego włączono imię przyjmującego Komunię Świętą.