Nadzieja – II krok nowennowy

A nadzieja znów wstąpi w nas… słowami przepięknej pastorałki uczestnicy spotkania w Pratulinie rozpoczęli snuć refleksję i podejmować modlitwę w nadziei i chrześcijańskiej ufności o której pouczał i na którą wskazywał w słowie wygłoszonym podczas Eucharystii Ks. Rafał Soćko z Drelowa. W gronie kapłanów, którzy przybyli do sanktuarium i w rozmodlonej wspólnocie czcicieli Męczenników Podlaskich dotykaliśmy tajemnicy stawania w oddaniu, zawierzeniu i ufności pokładanej dziś w orędownictwie unitów podlaskich, a wypływającej z ich  postawy nadziei pokładanej w Bogu. Obraz ten zgromadzeni wyrazili w głebokim zjednoczeniu z Chrystusem w Eucharystii oraz modlitwach zawierzenia, które po Mszy Świętej wprowadziły nas w klimat nadziei, która zawieść nie może… Kończąc zaś czas wspólnoty zgromadzeni w sanktuarium oddali się w niewole miłości przez ręce Matki Najświętszej, która w godzinie 21.00 wzorem naszych ojców pod swój płaszcz jednoczy wszystkie swoje dzieci.
Dziękujemy wszystkim kapłanom, czcicielom, pielgrzymom i parafianom za wspólny czas budzenia nadziei oraz za słodki poczęstunek przygotowany przez parafian pratulińskich z Cieleśnicy.
Pani Ewie z Woroblina – serdeczne dzięki za foto…

Może Ci się również spodoba