Diecezjalny Dzień Świadectwa Wiary pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego

Informacje za PODLSIE24.pl

foto

Prawie 3  tysiące wiernych przybyło do Pratulina na Diecezjalny Dzień Świadectwa Wiary, w niedzielę 29 czerwca. Obchody zbiegły się z XXII rocznicą powstania Katolickiego Radia Podlasie, Pielgrzymką Samorządów i Samorządowców, odpustem parafialnym oraz diecezjalnym dziękczynieniem za kanonizację św. Jana Pawła II i XV rocznicą wizyty Ojca Świętego w diecezji siedleckiej.

Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty. Przed licznie zgromadzoną publicznością zostały przedstawione Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie wraz z nowymi prezesami. W tym roku do Pratulina przybyła również wspólnota „Jednego Ducha” z Siedlec, która prowadziła ewangelizację i uwielbienie na placu przed kościołem.

Natomiast w muzeum Męczenników Podlaskich bp Kazimierz Gurda spotkał się z ponad trzydziestoosobową grupą parlamentarzystów, samorządowców i przedsiębiorców. Zgromadzonych powitał Grzegorz Skwarek – dyrektor strategiczny KRP. W spotkaniu wzięli udział m.in. Tadeusz Sławecki – wiceminister Edukacji Narodowej, Tadeusz Nalewajk – wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, poseł Adam Abramowicz, poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, senator Waldemar Kraska, Andrzej Czapski – prezydent Białej Podlaskiej, Tadeusz Łazowski – starosta bialski, Anna Sochacka – zastępca Prezydenta Miasta Siedlce. WIĘCEJ

Ważnym momentem pratulińskich uroczystości było wręczenie nagród i rozdanie laureatom statuetek „Platynowy Mikrofon”. W kategorii PRZYJACIEL RADIA nagrodzono Koło Przyjaciół Radia z Chotyłowa. W kategorii MODELOWE KONTAKTY Z RADIEM nagrodę przyznano Ministerstwu Rolnictwa. W kategorii DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE Platynowy Mikrofon otrzymał Jarosław Kurzawa. W kategorii WKŁAD W ROZWÓJ REGIONU nagrodę otrzymała łukowska firma „Łuksja”.

W dwóch kategoriach „Platynowe Mikrofony” przyznają słuchacze i internauci głosując na wybrane przez kapitułę osoby. W tym roku w kategorii OSOBOWOŚĆ RADIOWA „Platynowy Mikrofon” otrzymał ks. Dariusz Denisiuk, a w kategorii MISJA EWANGELIZACYJNA nagrodzono ks. Roberta Steszuka. WIĘCEJ

Jak co roku obok kościoła ustawione było studio plenerowe Katolickiego Radia Podlasie, gdzie można było zobaczyć jak powstaje radiowy program, przyjrzeć się pracy spikerów, wydawców serwisów informacyjnych, realizatorów czy pracowników portalu informacyjnego podlasie24.pl. WIĘCEJ

Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy. Wraz z Pasterzem Kościoła Siedleckiego Mszę św. koncelebrowali m.in. bp. Piotr Sawczuk, ks. prałat Bernard Błoński – prezes stowarzyszenia „Martyrium”, ks. prałat Stanisław Grabowiecki – dziekan dekanatu janowskiego, ks. kan. Sławomir Kapitan – dyrektor Katolickiego Radia Podlasie, ks. kan. Marek Paluszkiewicz – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, ks. Jan Babik – kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. Marek Kot – kustosz sanktuarium Męczenników Podlaskich.

W homilii bp Kazimierz Gurda podkreślił, że wyznanie wiary następców Piotra, biskupów Rzymu, stanowi dla nas rękojmie naszego trwania w prawdzie. – Z wdzięcznością stajemy dzisiaj wokół ołtarza, aby wspominać czas łaski dla naszej diecezji jakim była przed 15 laty wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II. Wielu z nas tu obecnych z nostalgią wspomina ten dzień, gdy ówczesny biskup Rzymu, stanął na naszej podlaskiej ziemi. W uszach, tam obecnych, być może, brzmią jeszcze słowa, które do zebranych w Siedlcach wówczas skierował. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu również za kanonizację naszego Rodaka, która miała miejsce w Rzymie 27 kwietnia tego roku. Od tego dnia zwracamy się do Boga przez jego wstawiennictwo w naszych troskach i radościach – nauczał Biskup Siedlecki. – Św. Jan Paweł II gromadzi nas, tak jak zawsze miał zwyczaj czynić, przy Chrystusie, naszym Zbawicielu i w Jego Kościele. Dzisiaj w Pratulinie, gromadzi księży, osoby życia konsekrowanego, odpowiedzialnych za życie społeczne i polityczne w naszej Ojczyźnie, pracowników Katolickiego Radia Podlasie, które obchodzi jubileusz 22 lat swej owocnej posługi w naszej diecezji. Nasz protektor przed Bogiem, gromadzi wokół błogosławionych męczenników podlaskich ludzi młodych naszej diecezji, którzy w ostatnich dwóch tygodniach brali udział w peregrynacji świętych znaków Światowych Dni Młodzieży, wokół Krzyża i ikony Matki Bożej, które sam młodym przekazał. Gromadzi wszystkich pielgrzymów, dzieci, rodziców i starszych, przybyłych na to miejsce męczeństwa naszych braci. Święty Jan Paweł II ilekroć pielgrzymował do naszej Ojczyzny, zawsze gromadził nas we wspólnocie Kościoła, kierował nasz wzrok i serca ku Chrystusowi. Zachęcał cały Kościół do słuchania Chrystusowego słowa – Jego Ewangelii. Podobnie czyni także dzisiaj. Wsłuchujemy się w dialog, jaki Jezus prowadzi ze swymi uczniami. A pytania, jakie postawił kiedyś uczniom, my odbieramy, jako skierowane do nas: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” – to pierwsze pytanie, a drugie szczególnie dla nas ważne: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Chcemy na to pytanie odpowiedzieć tak, jak uczynił to św. Piotr. Pragniemy powtórzyć jego słowa. Nie chcemy niczego sami wymyślać. Dlaczego? Bo ta Piotrowa odpowiedź nie pochodziła od niego, ale została mu dana, została mu objawiona. Zauważy to sam Jezus w słowach: „To nie ciało i krew objawiły ci tę prawdę, ale została ci objawiona przez Ojca Niebieskiego”. I my niczego mądrzejszego nie wymyślimy. Prawda o Jezusie, jest prawdą objawioną. Jest prawdą wiary. My ją przyjmujemy, ponieważ uznajemy, że Jezus, że Bóg Ojciec są prawdomówni – kontynuował Ksiądz Biskup. – Wyznanie Piotra Apostoła jest jego świadectwem wiary. On wyznał to, co Bóg mu objawił. My dzisiejszy dzień również traktujemy, jako dzień wyznania wiary w Jezusa. Nasze świadectwo jest tożsame z wyznaniem Piotra. I chcemy, aby tak zawsze było. Bo tylko wtedy, gdy nasze wyznanie wiary jest takie samo jak wyznanie Piotra, a nie jest opinią tylko ludzką, możemy być bezpieczni, że jest to wyznanie właściwe, że jest prawdziwe. Możemy być pewni, że nie błądzimy w naszej wierze. Dlatego wraz ze św. Piotrem Apostołem wyznajemy, że Jezus, jest Mesjaszem, Synem Boga żywego, który miał przyjść na świat, aby nas zbawić. Tak jak wyznanie Piotra Apostoła jest naszym wyznaniem wiary w Jezusa, tak dzisiaj, wyznanie wiary następców Piotra, biskupów Rzymu, stanowi dla nas rękojmie naszego trwania w prawdzie. Dlatego my wsłuchujemy się w nauczanie następców św. Piotra i je przyjmujemy. W tym nauczaniu trwali święci w całej historii Kościoła. Tej prawdy bronili i za nią oddawali swe życie męczennicy. Za tę prawdę o Jezusie i za wierność następcom św. Piotra, błogosławieni męczennicy, mieszkańcy Pratulina i okolicznych miejscowości, oddali swe życie. Nasze wyznanie wiary, to przede wszystkim wyznanie wiary w Jezusa, powiedzenie, że jest On dla mnie Mesjaszem, Synem Bożym, moim Bogiem i Panem. Ojciec Święty Benedykt XVI wyraźnie mówił, że chrześcijaństwo, to nie tyle zbiór prawd, ale przede wszystkim jest to nasza relacja do osoby Jezusa. Jezus przecież pyta Piotra o to za kogo on Go uważa. Odpowiedź dotyczy Jezusa, Jego osoby. Ta odpowiedź Piotra miała swe konsekwencje w jego życiu. On ze względu na Jezusa, oddał swe życie. Poniósł śmierć męczeńską. Nasza pozytywna odpowiedź na Jezusowe pytanie, powinna mieć również przełożenie na naszą codzienność. Powinna mieć przełożenie na życie księdza, siostry zakonnej, polityka, rodziców, ludzi młodych i dzieci. Bo dla tych, którzy uznają Jezusa za swego Pana i Boga, On staje w samym centrum ich życia. On staje się najważniejszy. Jego się kocha. Jego nie można obrazić, Jego nie można zdradzić, Jemu nie można nie ufać. Nie można z Nim nie rozmawiać. Nie można wbrew Niemu głosować. Ze względu na Niego nie można nikogo krzywdzić, ani być obojętnym na zło i krzywdę wyrządzaną siostrom i braciom. Ze względu na Niego nie można okłamywać siebie, ani innych, przekazując nieprawdziwe informacje. Nie można Go zostawić poza drzwiami swego codziennego życia. Bo jeśli będziemy udawać, że w Niego wierzymy, to zniszczymy nasze życie osobiste, życie rodzinne i życie społeczne. Nie przekażemy dzieciom i młodzieży fundamentu, na którym będą mogły budować swą szczęśliwą przyszłość. Nie przekażemy następnemu pokoleniu systemu wartości, na którym można zbudować ojczyźniany dom. Nie musi on być koniecznie bardzo bogaty, ale niech będzie uczciwy, sprawiedliwy i dla wszystkich przyjazny. Takiej Polski chciał dla jej mieszkańców św. Jan Paweł II, który 15 lat temu w Siedlcach powiedział: „Dzisiaj bardziej niż w innym czasie trzeba autentycznego świadectwa wiary ukazanego życiem świeckich uczniów Chrystusa – niewiast i mężczyzn, młodych i starszych”. Drodzy Siostry i Bracia, bądźmy świadkami prawdy o Chrystusie, prawdy, którą wyznał Apostoł Piotr w imieniu wszystkich uczniów Chrystusa, a więc w imieniu całego Kościoła, że On jest Mesjaszem, Bożym Synem, naszym Zbawicielem – nauczał Pasterz Kościoła Siedleckiego.

Po skończonej Eucharystii wokół kościoła  przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem. Agapa, wspólny śpiew i zabawa prowadzone przez zespół Macierz z Ortela Królewskiego oraz Dobrynianki z Dobrynia Dużego zakończyły Diecezjalny Dzień Świadectwa Wiary w Pratulinie.

Zobacz zdjęcia w większym rozmiarze

 

Pamiątkowe zdjęcie biskupa siedleckiego z grupą modliewną.

Może Ci się również spodoba