Pratulin - Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich Blog

Życzenia na Boże Narodzenie 2013 i Nowy Rok

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Adwentowe czuwanie prowadzi nas do Tajemnicy Bożego Narodzenia. Przygotowujemy się do uwielbienia Boga Jezusa Chrystusa, który stał się jednym z nas, by nas ubóstwem ubogacić. Doświadczamy wielkiego Miłosierdzia Boga,...

Uroczystości patriotyczne – historia

Z kroniki parafialnej z 1929r. autorstwa ks. Józefa Kobylińskiego, dziekana siedleckiego. Zawsze bardzo uroczyście odbywają się rocznice 3-go Maja oraz rocznice powstania listopadowego 1831 r. i styczniowego 1863 r. połączone z dniem oświaty poza...