Piękniejsze sanktuarium

Od ubiegłego roku w naszym sanktuarium i parafii trwają remonty związane z zewnętrznym wyglądem świątyni i otoczenia sanktuarium. Zaplanowany zakres działań przewiduje wymianę pokrycia dachowego/które dokonano w ubiegłym roku na miedziane/, odnowienie elewacji dzwonnicy, na którą po prawie 50 latach wróciły dzwony, odnowienie elewacji kościoła parafialnego oraz rewitalizacja terenu przykościelnego z ułożeniem kostki wokół świątyni oraz postawieniem nowego pomnika Konrada Greczuka.
Zakres tych prac to bardzo duże wyzwanie dla naszej wspólnoty, która dzielnie ponosi związane z tym działaniem koszty.

Poniżej prezentujemy postępy w pracach, a ludzi dobrej woli prosimy o modlitwę oraz wsparcie materialne starania o upiększenie naszego sanktuarium.

Można to uczynić wpłacając dowolną kwotę jako „ofiarę na remont”
konto parafii:
95 8037 0008 0420 0895 2000 0010

Wszystkim dobrodziejom i ludziom życzliwym składamy wraz z pamięcią modlitewną staropolskie” BÓG ZAPŁAĆ”

Może Ci się również spodoba