Podziękowania

Za głębokie przeżycia i wejście w najważniejsze wydarzenia życia chrześcijańskiego poprzez zaangażowanie i  przygotowanie Triduum Paschalnego
DZIĘKUJĘ
Księdzu Pawłowi Tomaszewskiemu – Służbie Liturgicznej, Scholi Martyres, wszystkim czytającym i śpiewającym. oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie liturgii.
Dzieciom, młodzieży i Rodzinie Pawluczuków z Łęg za dekorację kościoła.
Słowo wdzięczności kieruję do druhów z jednostek OSP naszej parafii: Zaczopek, Łęg, Bohukał.
Na ręce sołtysów i radnych parafialnych dziękuję poszczególnym wioskom za porządki przy kościele i cmentarzu oraz adorację w czasie triduum.
Pani Marii i Pani Annie za wsparcie i przeprowadzenie tegorocznych warsztatów wielkopostnych.
Wszystkim przybyłym do naszego sanktuarium oraz uczestniczącym w liturgii z serca DZIĘKUJĘ.
Proboszcz i Kustosz Sanktuarium

Może Ci się również spodoba