Tag: Wielki Piątek

Jak przeżywać Wielki Piątek

 W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii lecz modli się Liturgią Godzin. Dzisiaj w ramach Liturgii Męki Pańskiej Kościół słucha narracji Męki swego Pana Jezusa Chrystusa, nadto poleca potrzeby świata w Wielkiej Modlitwie Powszechnej...