Wrześniowe spotkanie w ramach PSW

    Czciciele Błogosławionych Męczenników Podlaskich 18 września w godzinach popołudniowych spotkali się w Pratulińskim Sanktuarium na kolejnym comiesięcznym spotkaniu Pratulińskiej Szkoły Wiary.
Otwierając serca przed Bogiem przez tajemnice różańcowe w procesji z miejsca męczeństwa do kościoła z relikwiami wypraszali potrzebne łaski i umocnienie w wierze dla siebie i swoich bliskich.
     Stając w świątyni w świadectwie wspólnoty wiary odkrywali pragnienie dążenia do świętości, której źródłem stała się Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Zbigniewa Grzymały proboszcza z Korytnicy Łaskarzewskiej w asyście licznie obecnych kapłanów dekanatu janowskiego.
      Umocnieniem serc stały się słowa homilii, w której kaznodzieja przypomniał w bardzo obrazowy sposób istotę szkoły w jakiej jesteśmy i z której wyrastają korzenie chrześcijańskiego życia. Mówił: To tu mamy uczyć się wychowywać siebie i innych do niesienia świadectwa Chrystusowej miłości, której obraz mamy w podlaskich unitach, do których tak chętnie przybywamy i się modlimy. Wskazując zaś na różne aspekty wychowawcze wielu uczestnikom usystematyzował kierunek w którym winni podążać i miejsce, w którym się znajdujemy.
     Z bogactwem Słowa i łaski Chrystusowej ofiary w ufnej modlitwie po zakończonej Eucharystii uczestnicy spotkania włączyli się w modlitwy wstawiennicze przez przyczynę Wincentego Lewoniuka i jego współbraci w męczeństwie.
    Na zakończenie kustosz sanktuarium wyraził radość i wdzięczność za wierność i trud przybycia do Pratulina.
Rozsyłając zaś zgromadzonych w niedzielne popołudnie zaprosił na uroczystości, które w ramach 20 lecia od beatyfikacji Błogosławionych Męczenników Podlaskich będą przeżywane w najbliższym czasie.
     Spotkanie zakończyło tradycyjnie osobiste zawierzenie się czcicieli Męczennikom i ucałowanie ich relikwii.
Poniższa galeria, która dzięki życzliwości Natalii – sanktuaryjnej „foto ekspert” obrazuje cząstkę, tego co przeżyli w Pratulińskiej Szkole Wiary przybyli pielgrzymi.


Może Ci się również spodoba