XXXIII niedziela zwykła /19.11.2017/

1. Za życzliwe potraktowanie słów proboszcza i czwartkową pomoc 3 panom z Bohukał i z Pratulina oraz 1 panu z Łęg dziękujemy staropolskim – Bóg zapłać.
2. W ubiegłą niedzielę złożyliśmy do puszek wsparcie dla kościoła prześladowanego. Kwota 507 zł została przekazana na konto kurii diecezjalnej.
3. Dziś niedziela z Męczennikami modlitwy i Eucharystia o godz. 16.00.
4. W dniu jutrzejszym zostanie dokonana ekshumacja Konrada Greczuka o godz. 8.00.
5. W środę zapraszamy wszystkich, którzy są wdzięczni Bogu i ludziom za śpiew w naszej parafii. We wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej przez dar naszej modlitwy chcemy podziękować Panu Organiście Mariuszowi oraz Scholi „Martyres” za przepiękną liturgię z ich udziałem.
6. W czwartek zapraszamy na spotkanie w ramach PSW – tradycyjnie o 18.30 – różaniec, po nim Eucharystia i modlitwy wstawiennicze. Przypominamy o zniczach. Prosimy też oddział parafialny Koła Przyjaciół KRP o prowadzenie modlitwy różańcowej, a do liturgii słowa osoby odważne i chętne włączyć się w modlitwy.
7. Caritas Diecezji Siedleckiej dostarczył do nas Świece jako – Wigilijne Dzieło Pomocy. Rozprowadzane będą od początku adwentu.
8. Przypominamy, że spotkanie rady duszpasterskiej odbędzie się 25 listopada o godz. 18.00 w sali pod plebanią.
9. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego – Uroczystość Chrystusa Króla – można uzyskać odpust, a przygotowujący się do bierzmowania przypominamy, że za tydzień spotkanie po sumie.
10. Dziękujemy za datki na prace kościelne. Wpłynęła ofiara bezimienna z Zaczopek.
11. Dobra lektura na długie wieczory przed wyjściem: Echo Katolickie i Tygodnik Niedziela – polecamy.
12. Za naszych Darczyńców, którzy na kościół złożyli ofiary, za naszą Parafię, solenizantów i jubilatów tego tygodnia oraz za wszystkich potrzebujących naszej modlitwy.
13. Polecajmy wszystkich zmarłych wspominanych w modlitwie wypominkowej oraz spoczywających na naszym cmentarzu i pochowanego wczoraj Zdzisława Piotrowskiego z Pratulina…