Listopadowe spotkanie PSW

We wspólnocie Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie wyjątkowy czas i klimat tworzy każda III niedziela miesiąca. W sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich zbierają się Czciciele i pątnicy z różnych rejonów naszej diecezji, by wspólnie wielbić Boga w świadectwie unickiej wiary. W uroczystość Chrystusa Króla spotkanie w ramach PSW wyglądało jeszcze donioślej. O godz. 15.30 przez wspólne rozważania śpiewanych tajemnic różańca w obecności Jezusa Eucharystycznego uczestnicy dokonali Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. O godz. 16.00 w gronie kapłanów, którzy przybyli do Sanktuarium pod przewodnictwem Ks. Tadeusza Kota – Kustosza i Proboszcza Sanktuarium Matki Bożej w Kolembrodach celebrowano Eucharystię, w której pochylając się nad Słowem, ks. Tadeusz w obrazowy sposób ukazał nam łączność wiary w Jezusa przez dar Matki Najświętszej. Dzieląc się świadectwami łask, jakie doświadczają pielgrzymi przybywając do Kolembrod zachęcił wszystkich zgromadzonych do jeszcze większej ufności w Bożą Miłość i potęgę działania przez orędownictwo Jego świętych.
Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w modlitwach wstawienniczych zawierzając swoje sprawy orędownictwu Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Na rozesłanie zgromadzonych Kustosz sanktuarium zwrócił się z zachętą do przybycia na kolejną lekcję Pratulińskiej Szkoły Wiary, która będzie miała wymiar szczególnie rodzinny –  jako spotkanie wigilijne przepełnione darem miłosierdzia.  Zachęcił także, by przez oddanie czci błogosławionym Męczennikom przylgnąć jeszcze bardziej do Jezusa, którego dziś obraliśmy za Króla i Pana, patrząc na to w jaki sposób tego dokonali Unici Podlaskiej Ziemi. Fotorelacja ze spotkania możliwa do obejrzenia dzięki Natalii z Bohukał

Może Ci się również spodoba