Jedność Kościoła, jedność rodziny – IV dzień Nowenny w Pratulinie

W łączności z Drelowem, z wydarzeniami praktycznie równoległego męczeństwa Unitów w dniu 17 stycznia 1874 r., odbywał się kolejny, czwarty już dzień Nowenny w Pratulinie. Eucharystii przewodniczył dziekan radzyński, ks. prałat Roman Wiszniewski, bardzo zasłużony dla sprawy pamięci męczenników z Drelowa, a kazanie głosił ks. prałat Józef Frańczuk, potomek Błogosławionego.

Zaznaczył w nim, że jedność doskonałą widzimy w Trójcy Świętej; sam Pan Jezus, gdy posyłał uczniów wskazywał na swoja jedność z Ojcem. Bóg, jako Ten, Któremu wierzymy, ufamy w nadziei i miłujemy, chce nas zjednoczyć. Wskazał na wewnętrzną jedność głoszącego z Męczennikami, z których jeden, Ignacy Frańczuk był dziadkiem kaznodziei. Unici są świadkami wiary, nadziei i miłości w ich postawie. Zjednoczeni z Bogiem, wskazują drogę prawdziwej Unii, która wydała piękne owoce ich męczeństwa. Prawdziwe zjednoczenie pokazuje „rolę Ojca, Syna i owoce tej miłości – Trzecią osobę Trójcy Świętej”.

Obecnie wielkim złem staje się rozbicie rodzin, rozdzielenie ich, niewolnicza praca poza krajem. Nie jest to odbicie jedności Trójcy Świętej i niesie owoce w postaci oziębienia miłości pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i dziećmi. „Przyszły pieniądze a znikły więzi i miłość”. Jedność prawdziwa to szacunek dla rodziców: matki i ojca.  Rodzice zaś nie powinni zagubić więzi z dziećmi, zdarzyło się to i w Świętej Rodzinie, gdy 12-letni Jezus pozostał w świątyni. Dziecko powinno być przy ojcu i matce. Kaznodzieja wskazał na wielodzietne rodziny, które bardziej potrafią zachować jedność na wzór Unitów i ich świętej jedności z Bogiem i miedzy sobą. Posłuchaj całego kazania.

Eucharystię  koncelebrowało 7 kapłanów i mimo obfitego śniegu, przybyło do Pratulina wielu pielgrzymów, m.in. z Kopytowa, Janowa Podlaskiego, Malowej Góry, Rokitna, Radzynia Podlaskiego  i innych parafii. Podkreślali, że jadą do Pratulina na tę niezwykła atmosferę wiary i modlitwy nowennowej zanoszonej przez stawiennictwo Bł. Wincentego Lewoniuka i towarzyszy. Śpiewy prowadziła Schola „Martyres” z Pratulina a obsługę liturgiczną i poczęstunek po nabożeństwie przygotowali mieszkańcy Zaczopek. Niektórzy z pielgrzymów odnawiali też inny sposób czci, jakim jest wzięcie ziemi z grobu Męczenników i towarzyszące jej modlitwa. Zapraszamy na kolejny dzień nowenny w sobotę na godzinę 19.00, a drogi staraniem miejscowych włodarzy będą przejezdne. Centralna uroczystość będzie miała miejsce dnia 23 stycznia:  o godz. 12.00 Eucharystii we wspomnienie Błogosławionych Męczenników Podlaskich będzie przewodniczył ksiądz biskup Piotr Sawczuk. Dzisaj także (17 stycznia) ksiądz biskup przewodniczył uroczystościom w Drelowie. Więcej informacji i link do homilii  na stronie Katolickiego Radia Podlasie, któremu dziękujemy za codzienną transmisję Nowenny.

Może Ci się również spodoba