intencje Mszy św.

Intencje Mszy świętych 28 listopad – 5 grudzień 2022r.

28.11 Poniedziałek      
                       6.30     + Stanisława Mielniczuka                                                               
                       17.00   + Kazimierę Wasyluk                                                                      

29.11 Wtorek
                       6.30   
                      17.00      Dz-bł o potrzebne łaski dla Sylwi i Weroniki                                   
                       17.00      + Henryka Hołubczuka                                                                   

30.11 Środa  

                       6.30        + Wacława i Zofię Kopyść, Jadwigę i Henryka                                
                      17.00      O dar pojednania i potrzebne łaski dla Barbary i Grzegorza              
                       17.00      + Jana Andrzejuka                                                                          

01.12 Czwartek

                       6.30        + Kazimierę Iwaniuk                                                                       
                      17.00      + Kazimierę Wasyluk                                                                      
                      17.00      + Marka Jóźwiuka w 30 dzień od śmierci                                        

02.12 Piątek

                       6.30        Wynagradzająca NSPJ                                                                     

03.12 Sobota

                       6.30        Wynagradzająca NSNPM                                                                
                     17.00      + Wiesława Mikiciuka w 1r. śmierci                                                
                      17.00      + Urszulę Parafiniuk                                                                       

04.12 Niedziela

                      8.00  + Elżbietę i Mariana Czuchan, zm. z rodz. Ochrymiuków i Czuchanów, Monikę Ochrymiuk w 1r. śm.    
                      10.15 kaplica
                       + Michała Juchimiuka w 20r.śm, Feliksę zm. rodziców obu stron                  
                       + rodziców Alicję i Władysława i Tomasza Chotejów                                     
                       12.00 
                      
Dz-bł w 45 r. ur. córki Magdaleny oraz o łaski dla Barbary z racji imienin      
                        Dz-bł z racji imienin Barbary Karmasz i Barbary Krzysztofowicz