Modlitwa Bractwa

Wszechmogący wieczny Boże ,
Ty Błogosławionemu Wincentemu i Jego Towarzyszom
dałeś udział w męce Chrystusa,
spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali ich męstwo
w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności Kościoła.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen