Dróżki Męczenników

Wokół Martyrium Partulińskiego wiją się Dróżki Męczenników, na których można się spotkać z każdym z Błogosławionych osobiście.